Telenor skriver på sin hjemmeside:

“ I dag har mange bedrifter tilgang til telefoni og internett gjennom et 100 år gammelt kobbernett. Kobbernettet krever mye vedlikehold og har ikke nok kapasitet til fremtidens krav og forventinger. Derfor har vi bestemt oss for litt etter litt å bytte ut det gamle kobbernettet med sikrere løsninger. 

Telenor er allerede godt i gang med moderniseringen, og bygger ut mobil- og fibernettet for 4,5 milliarder hvert år. I 2019 starter vi den omfattende oppryddingen av gammel teknologi, samtidig ønsker vi å sikre at din bedrift får en nettverkstilgang som er pålitelig, sikker og fremtidsrettet.”

Hva betyr moderniseringen for din bedrift?

Hvis bedriften er tilknyttet kobbernettet, vil du ikke lenger ha tilgang til bredbånd via kobberkabelen eller fast telefoni (ISDN og analog linjer) etter at Telenor har fjernet kobberkabelen og erstattet denne med annen teknologi, som f. eks. fiber eller trådløse løsninger.

Men fortvil ikke, vi kan hjelpe deg!

Det finnes flere alternative løsninger.

  1. Bruk ditt telefonsystem som før. Ved å montere en ISDN-SIP Gateway vil du kunne bruke din telefonsentral som før. De gamle ISDN linjene erstattes med IP linjer, og dine telefonnummer porteres over til vår løsning. Du vi oppnå en betydelig besparelse på dine faste abonnementskostnader. (ISDN er dyrt)

  2. Har du en telefonsentral av modell Panasonic NCP 500 eller TDE 100 trenger du ingen ISDN-SIP Gateway. De gamle ISDN linjene erstattes med IP linjer, og dine telefonnummer porteres over til vår løsning. Du vi oppnå en betydelig besparelse på dine faste abonnementskostnader.

  3. Omega VoiceGo. Moderne IP løsning, hvor sentralen er i “skyen” og hvor man kan kombinere fast- og mobiltelefoni.

Omega VoiceGo en moderne telefoniløsning

Omega VoiceGo en moderne telefoniløsning